KOOLITUSED
Majandustegevusteate number: 149777

Õppekavarühmad:

  • Majandusarvestus ja maksundus
  • Personaalsed pädevused
  • Sotsiaaltöö ja nõustamine
  • Toiduainetetöötlus ja ­tootmine
  • Ärindus ja haldus (üldine)

Koolitusele registreerimine: info@virko.ee


Пройдет бесплатный тренинг
«Учимся учиться»

Время: 07.09.2019 – 06.10.2019
группа A/09.00 — 13.00
группа B/13.15 – 17.15
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Обучение будет проходить в рамках «Умение учиться как ключ к обучению» (Проект образования
в области бесплатного образования в Эстонии No 2014-2020.1.06.16-0058 при поддержке
Структурных фондов ЕС и Министерства образования и исследований).
Цель обучения – создать для взрослых возможность для развития ключевых компетенций для
жизни и работы, в частности, навыков обучения и социальных навыков.
Обучение будет охватывать следующие темы: самоанализ и самоуправление; мысли и отношения;
постановка целей и достижение целей; развитие навыков обучения и возможностей обучения в
регионе.
Ученики / Целевая группа: люди без основного и среднего образования / или люди не имеющие
профессионального образования, а так же и другие менее вовлеченные люди в обучение на
протяжении всей жизни.
Учебный курс составляет 50 академических часов.

Время: 07.09.2019 – 06.10.2019
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.
Преподаватели: Андрагог и психолог Валентина Харина, социальный работник – консультант
Лариса Мейстер.

Информация и регистрация по телефону 5515532, e-mail info@virko.ee и на месте, обращаться к
Ларисе Майстер.
Обучение бесплатно для участников.
Обучение проводится Учебным центром MTÜ Virumaa Koolituskeskus


Osaleme Eesti Vabaharidusliidu struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel toimuvates projektides:

• Ettevõtlik õppija (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

• Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Täpsem info nimetatud projektide raames toimuvate tasuta koolituste kohta on meie kodulehel ÕPPEKAVAD.
Lisainfo koolituse toimumise kohta e-postilt: info@virko.ee

 


Oleme Eesti Töötukassa lepinguline koostööpartner alates 25.04.2016

Töötukassa pakub oma klientidele koolitust juhul, kui tööotsimise tulemusel on selgunud, et töölesaamiseks on vaja omandada või täiendada konkreetseid teadmisi ja oskusi.

MTÜ Virumaa Koolituskeskuses on töötukassa poolt rahastatuna võimalik läbida järgnevad kursused:
• Raamatupidamise algkursus
• Raamatupidamise täiendkursus
• Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus

Kursusele registreerides tuleb koolitajale teada anda, et olete töötukassa koolituskaardi klient. Esmalt tuleb kursusel osalemise soov lugeda põhjendatuks töötukassa konsultandi poolt. Juhul kui töötukassas on teie osas positiivne otsus tehtud, saate end soovitud koolitusele registreerida meile helistades või kirjutades.