VirKO on Eesti Töötukassa partner aastast 2009 ja läbi viinud tööharjutuse, tööklubi- ning individuaalse töölenõustamise programme ligikaudu 500-le Töötukassa kliendile.

VirKO tunnistati aastal 2014 Ida-Virumaa aasta koostööpartneriks.

Tänukiri Töötukassa