KOOLITUSED
Majandustegevusteate number: 149777

Õppekavarühmad:

  • Majandusarvestus ja maksundus
  • Personaalsed pädevused
  • Sotsiaaltöö ja nõustamine
  • Toiduainetetöötlus ja ­tootmine
  • Ärindus ja haldus (üldine)

Koolitusele registreerimine: info@virko.ee


Пройдет бесплатный тренинг
«Учимся учиться»

Время: 07.09.2019 – 06.10.2019
группа A/09.00 — 13.00
группа B/13.15 – 17.15
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Обучение будет проходить в рамках «Умение учиться как ключ к обучению» (Проект образования
в области бесплатного образования в Эстонии No 2014-2020.1.06.16-0058 при поддержке
Структурных фондов ЕС и Министерства образования и исследований).
Цель обучения – создать для взрослых возможность для развития ключевых компетенций для
жизни и работы, в частности, навыков обучения и социальных навыков.
Обучение будет охватывать следующие темы: самоанализ и самоуправление; мысли и отношения;
постановка целей и достижение целей; развитие навыков обучения и возможностей обучения в
регионе.
Ученики / Целевая группа: люди без основного и среднего образования / или люди не имеющие
профессионального образования, а так же и другие менее вовлеченные люди в обучение на
протяжении всей жизни.
Учебный курс составляет 50 академических часов.

Время: 07.09.2019 – 06.10.2019
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.
Преподаватели: Андрагог и психолог Валентина Харина, социальный работник – консультант
Лариса Мейстер.

Информация и регистрация по телефону 5515532, e-mail info@virko.ee и на месте, обращаться к
Ларисе Майстер.
Обучение бесплатно для участников.
Обучение проводится Учебным центром MTÜ Virumaa Koolituskeskus


Osaleme Eesti Vabaharidusliidu struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel toimuvates projektides:

• Ettevõtlik õppija (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

• Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Täpsem info nimetatud projektide raames toimuvate tasuta koolituste kohta on meie kodulehel ÕPPEKAVAD.
Lisainfo koolituse toimumise kohta e-postilt: info@virko.ee