2014

 • Koostöö jätkamine ajaloolise „Keisritee” projektiga Jõhvi – Lohusuu piirkonnas (KOP). Projektitegevused lõpetati 2014. aasta alguses.
 • Esitati taotlus Ninasi postijaama ajalootoa renoveerimiseks Peipsiveere Programmi, ei rahastatud.
 • Keisritee algusest 300.aasta möödumise tähistamiseks paigaldati mälestustahvel Ninasi Postijaama esiküljele.
 • 02.05 Ninasi Postijaama kevadtalgud, ümbruse korrastamine, ruumide koristamine
 • Väike – Pungerja Postijaama kevadtalgud, ümbruse korrastamine, ruumide tuulutamine ja koristamine
 • Tegevused Väike – Pungerja postijaama taastamiseks:

  valmisid Muinsuskaitse eritingimused renoveerimistöödeks, esitati taotlus lagunenud katuse restaureerimistoetuse taotluseks

  Muinsuskaitseametile.

2013

 • Alustati Keisritee projektiga, toetajaks Kohaliku Omaalgatuse Programm. Loe lisa
 • Peipsiveere programmi toel viidi lõpule fassaadi  osaline taastamine: katusealused otsaseinad ja – räästad taastati sügiseks 2013. Loe lisa
 • Talgud 04.05  Ninasi Postijaama ümbruse koristamine, heki korrastamine
 • Saadi positiivne otsus projektile: Alaealiste riskikäitumist ennetavate ja leevendavate teenuste osutamise käivitamine. Projekti üldeesmärgiks on riskikäitumisega alaealistele suunatud pilootprojekti läbiviimine ja analüüs ning koostöös kohaliku omavalitsusega teenuse osutamise käivitamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks Ida-Virumaal. Projekti käigus korraldatakse riskirühma noortele suhtlemislaager kus noored õpivad sotsiaalseid oskusi ning militaarlaager, kus ellujäämiskursuse kaudu metsas õpivad noored end paremini tundma ning ka meeskonnatööd ja teistega arvestamist. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 7983,76 eurot.  Loe lisa

2012

 • 1. kvartaliks on Eesti Töötukassa partnerina läbi viidud 5 tööklubi Ida- ja Lääne-Virumaal
 • 2. poolaasta jooksul on Eesti Töötukassa partnerina korraldati 11 tööklubi Ida -Virumaal
 • Algatati koostöös IVEKiga Ida-Virumaa vabaühenduste edulugude kogumiku koostamine, mis valmis novembris 2012.
 • Valmis Ninasi Postijaama ajaloo uurimus. (Rahastus PAK)
 • Valmis Ninasi Postijaama piirkonna ajaloo käsikiri. (Rahastus KOP)
 • Toimus Life Long Learning Grundtvig programmi raames rahvusvaheline õpiring, mille teemaks oli Vene vanausuliste kogukond Eestis – kuidas on hoitud ja säilitatud väikese kogukonna pärandit Peipsi järve kaldal. Osalejaid oli kokku 15, kes saabusid kuuest Euroopa riigist. Õpiring viidi läbi Lohusuus ja Kolkjas 2012 suvel. (Rahastaja SA Archimedes) Info ja pildid Facebookis!
 • Valmis Ninasi Külakeskuse (endise Postijaama) katuse rekonstrueerimine endisele kujule. (Rahastaja PRIA 3.2)
 • Korraldati Ninasi külatalgud.
 • Toimub Ninasi postijaama fassaadi osaline taastamine ajaloolisele kujule. (Rahastaja Peipsiveere Programm)
 • Esitatud taotlus hindamiseks: ESTLATRUS, Preservation and promotion of historical – cultural heritage of postal service and postal stations in Russian Leningrad region and North – East Estonia.

2011

 • Eesti Töötukassa partnerina korraldati 10 tööklubi Ida-Virumaal
 • Toimusid Ninasi Postijaama katuse rekonstrueerimistööd (Rahastaja PRIA)
 • Korraldati Ida-Virumaa vabaühenduste suvekool (Rahastaja KOP)
 • Osaleti Ninasi küla arengukava 2011-2021 koostamisel
 • Korraldati Ninasi külatalgud
 • Ninasi Postijaamas toimus Lohusuu-Vilusi teeprojekti arutelu 21.06.2011.
 • Valmistati ette Grundtvigi õpiringi
 • Koostati Ninasi Postijaama ajaloo uurimus ning käsikiri (Rahastajad KOP ja PAK)
 • Esitati taotlus Ninasi Postijaama ajalootoa renoveerimiseks. (jäi rahastuseta)
 • Esitati mitmeid Ninasi Postijaama renoveerimisprojekte (PAK, taotlused jäid rahastuseta)