Riina Okas

(e-portfoolio)

Hea lugeja!

Olen Riina Okas ja koolitamisega tekkis kokkupuude peale kõrgkooli lõpetamist ja tööle asumist piimatööstuses. Vanemate kaastöötajate poolt anti noorele spetsialistile ülesanne infotundides esinemiseks, seejärel sisekoolitusteks.

Koolitamise kogemusi ja teadmiseid tuli ajapikku juurde ja kadus algne hirm kuulajatele teadmiste jagamisel Mõne aja möödudes pöörduti ka teistest ettevõtetest (erinevad toidukäitlejad) erialaste loengute
ja sisekoolituste tegemiseks. Olen väga tänulik oma vanematele kaastöötajatele, kes tookord nn vabatahtlikult sunniviisiliselt mind koolitaja teele suunasid.

Alates 2003. aastast olen tegev MTÜ Virumaa Koolituskeskuses erinevates tegevustes-lektor, koordinaator, projektikirjutajast projektijuht, kontaktisik hangetel.

Meie ühenduse erinevatest tegevustest on võimalik lugeda kodulehelt, sh täiskasvanuhariduse edendamine tasuta õppimisvõimalused Ida-Virumaa vähemkindlustatud isikutele.

Koolitajana olen palju uusi teadmiseid, kogemusi ja praktilist abi saanud Eesti Vabahariduse Liidu liikmeks olemisest, sh osalemine täiskasvanute koolitamise edendamise võrgustikus.

Alates 2009.aastast on meie ühendus Eesti Töötukassa partner teenusepakkujana ja tellitud teenuste osutaja erinevates valdkondades.

Olen väga tänulik kõigile ühenduse koostööpartneritele rikastava koostöö eest.
Suur tänu kõigile meie koolitajatele, kelle julgustamisel omandasin täiskasvanute koolitaja lll taseme kutse 2010.aastal ja nüüd toetavad 2020.aasta kevadel kutseeksamiks ettevalmistamist.

Mulle, kui koolitajale on kõige suurem rõõm koolitusel osalenud õppijate rahulolu, tänu positiivses tagasisides ja pöördumised uutel koolitustel osalemisest.

Mulle palun kirjutada e-posti aadressil info@virko.ee