ninasi4

Ajalooline Ninasi Postijaam asub Ida-Virumaal Lohusuu valla Ninasi külas. 1824 a algselt postijaamaks ehitatud hoonet on läbi aegade kasutatud ka haiglana, kooli- ja rahvamajana ning viimati asus siin piirivalvekordon. Aastatel 2006 – 2010 seisis see suursugune hoone tühjana.

Alates aastast 2010 tegeleb MTÜ Virumaa Koolituskeskus koostöös Ninasi külaaktiivi ja Lohusuu Vallavalitususega hoone renoveerimise- ning Peipsi järve rannaala taastamisega.

Projektid

2013
  • Peipsiveere programmi toel viidi lõpule fassaadi  osaline taastamine: katusealused otsaseinad ja – räästad taastati sügiseks 2013.
  • Teeme Ära raames toimusid kevadel  juba neljandad koristustalgud!

2012

  • Toimub Ninasi postijaama fassaadi osaline taastamine ajaloolisele kujule. (Rahastaja Peipsiveere Programm)
  • Esitatud taotlus hindamiseks: ESTLATRUS, Preservation and promotion of historical – cultural heritage of postal service and postal stations in Russian Leningrad region and North – East Estonia.

2011

  • PAK Ninasi Postijaama ajalootoa renoveerimine. (ei rahastatud)
  • PAK Ninasi Postijaama renoverimise eelprojekti koostamine. (ei rahastatud)
  • PAK Ninasi Postijaama renoveerimise põhiprojekti koostamine. (ei rahastatud)
  • PAK Ninasi Postijaama ajaloo uurimine.
  • PRIA MAK 3.2 Ninasi Postijaama katuse rekonstrueerimine.
  • KOP Ninasi Postijaama ajaloo käsikirja koostamine.

Sündmused

 

Tuulelipu konkurss

2012 aasta kevadel korraldati Lohusuu koolis konkurss Ninasi Postijaamale tuulelipu leidmiseks.

 

Ninasi külatalgud

2012 maikuus toimusid taaskord Ninasi külas kevadised talgud! 

 

Katuse ehitus  talvel, aastal 2012

 

Pühitsemine

pühitsemine20. novembril 2011 pühitseti Ninasi Postijaam ülempreester Jakob Metsalu poolt. Osalesid kohalikud elanikud, Lohusuu valla ning MTÜ Virumaa Koolituskeskuse esindajad.

 

 

 

 

 

Teeprojekti arutelu

2011 a suvel tutvustati Ninasi Postijaama ruumides kohalikele elanikele uue <ahref=”http: johvitee.teedeprojekt.ee=”” “=”” id=”selected”>Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee projekti. Ürituse käigus anti ülevaade projekteerimise hetkeseisust, tutvustati projekteeritud lahendusi ja anti tagasisidet juba tehtud ettepanekutele. Samuti oli võimalik kõigil osalejatel esitada küsimusi tellija-,projekteerija- ja omavalitususe esindajale.

 

Talgud

2011 a kevadel toimusid Ninasi külas ja Postijaama territooriumil “Teeme ära” raames talgud. Osalejaid oli nii Ninasi külast, ümberkaudsetest küladest kui ka kaugematest Ida-Virumaa paikadest. Riisuti lehti, saeti kuivanud puid ning koristati teepervesid. Lõunaks sai sooja suppi ja muid maitsvaid toite. Aitäh kokale ja kõikidele osalejatele! 

 

Ninasi küla arengukava koostamine

2011 kevadel koostati koostöös küla aktiiviga Ninasi küla arengukava aastateks 2011 – 2021