Пройдет бесплатный тренинг
«Учимся учиться»

Время: 27.04.2019 – 26.05.2019
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Обучение будет проходить в рамках «Умение учиться как ключ к обучению» (Проект образования
в области бесплатного образования в Эстонии No 2014-2020.1.06.16-0058 при поддержке
Структурных фондов ЕС и Министерства образования и исследований).

Цель обучения – создать для взрослых возможность для развития ключевых компетенций для
жизни и работы, в частности, навыков обучения и социальных навыков.
Обучение будет охватывать следующие темы: самоанализ и самоуправление; мысли и отношения;
постановка целей и достижение целей; развитие навыков обучения и возможностей обучения в
регионе.

Ученики / Целевая группа: люди без основного и среднего образования / или люди не имеющие
профессионального образования, а так же и другие менее вовлеченные люди в обучение на
протяжении всей жизни.

Учебный курс составляет 50 академических часов
Время: 27.04.2019 – 26.05.2019
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.
Преподаватели: Андрагог и психолог Валентина Харина, социальный работник – консультант
Лариса Мейстер.

Информация и регистрация по телефону 5515532, e-mail info@virko.ee и на месте, обращаться к
Ларисе Майстер.
Обучение бесплатно для участников.
Обучение проводится Учебным центром MTÜ Virumaa Koolituskeskus

 


Toimub tasuta koolitus – “Õpime ettevõtlikuks”

Toimumise aeg: 10.-11., 17.-18., 24.-25. november ning 1.-2.,  8.-9. detsember 2018  kell  12.00 – 15.15 

Toimumise koht: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Õppekava

Koolitus toimub “Ettevõtlik õppija” Eesti Vabaharidusliidu projekt
nr 2014-2020.1.06.16-0063 EL struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Koolituse eesmärgiks on luua täiskasvanud õppijale võimalus eluks ja tööks vajalike
võtmepädevuste arendamine – ettevõtlikkuse ja ka ettevõtlusalaste algteadmiste
omandamises.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Unistusest eesmärgini; Õppimisvõimalused,
õpioskused, õppimise planeerimine; Ettevõtlus, raamatupidamine, hinnakujundus ja turundus.

Õppijad/Sihtrühm: erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased inimesed; keskhariduseta,
erialase hariduseta või aegunud haridusega inimesed; elukestvas õppes mitteosalevad,
ühiskondlikult mitteaktiivsed elanikud; üle 50-aastased inimesed.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Koolitajad: ettevõtlusala lektor Tatjana Breus, täiskasvanute koolitaja ja psühholoog Valentina
Harina, sotsiaaltööspetsialist – nõustaja Larissa Meister.

Info ja registreerimine telefon 5515532, e-mail info@virko.ee ja kohapeal Larissa Meister poole
pöördudes.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituse viib läbi MTÜ Virumaa Koolituskeskus.


Пройдет бесплатный тренинг « Мы изучаем
предпринимательство»

Обучение будет проходить в рамках «Умение учиться как ключ к обучению» (Проект
образования в области бесплатного образования в Эстонии № 2014-2020.1.06.16-0063
при поддержке Структурных фондов ЕС и Министерства образования и исследований).

Цель обучения – создать для взрослых возможность для развития ключевых
компетенций для жизни и работы, в частности, навыков обучения и социальных
навыков.

Обучение будет охватывать следующие темы: От мечты до цели; Возможности
обучения, навыки обучения, планирование обучения; Предпринимательство,
бухгалтерский учет, ценообразование и маркетинг.
Ученики / Целевая группа: люди без основного и среднего образования / или люди не
имеющие профессионального образования, а так же и другие менее вовлеченные люди
в обучение на протяжении всей жизни.

Учебный курс составляет 40 академических часов

Время: 10.-11., 17.-18., 24.-25.11.2018 – 1.-2, 8.-9.12.2018, 12.00 – 15.15
Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Преподаватели: преподаватель предпринимательства Татьяна Бреус, aндрагог и
психолог Валентина Харина, специалист по социальной работе – консультант Лариса
Мейстер.

Информация и регистрация по телефону 5515532, e-mail info@virko.ee и на месте,
обращаться к Ларисе Майстер.

Обучение бесплатно для участников.

Обучение проводится Учебным центром MTÜ Virumaa KoolituskeskusToimub tasuta koolitus – “Õpime õppima”

Õppekava

Koolitus toimub “Õpioskus kui võti õppesse raames” (Eesti Vabaharidusliidu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0058 EL struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Koolituse eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalus eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: eneseanalüüs ja enesejuhtimine; mõtteviisid ja hoiakud; eesmärkide püstitamine ja eesmärkide saavutamine; õpioskuste arendamine ja õppimisvõimalused piirkonnas.

Õppijad/Sihtrühm:põhi- ja keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi

Toimumise aeg: 23.04.2018 – 04.05.2018
Toimumise koht: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.
Koolitajad: täiskasvanute koolitaja ja psühholoog Valentina Harina, sotsiaaltöötaja – nõustaja Larissa Meister.
Info ja registreerimine telefon 5515532, e-mail info@virko.ee ja kohapeal Larissa Meister poole pöördudes. 

Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituse viib läbi MTÜ Virumaa Koolituskeskus.


Пройдет бесплатный тренинг «Учимся учиться»,

Обучение будет проходить в рамках «Умение учиться как ключ к обучению» (Проект образования в области бесплатного образования в Эстонии № 2014-2020.1.06.16-0058 при поддержке Структурных фондов ЕС и Министерства образования и исследований).

Цель обучения – создать для взрослых возможность для развития ключевых компетенций для жизни и работы, в частности, навыков обучения и социальных навыков.

Обучение будет охватывать следующие темы: самоанализ и самоуправление; мысли и отношения; постановка целей и достижение целей; развитие навыков обучения и возможностей обучения в регионе.

Ученики / Целевая группа: люди без основного и среднего образования / или люди не имеющие профессионального образования , а так же и другие менее вовлеченные люди в обучение на протяжении всей жизни.

Учебный курс составляет 50 академических часов

Время: 23.04.2018 – 04.05.2018

Место проведения: Järveküla tee 17, Kohtla-Järve.

Преподаватели: Андрагог и психолог Валентина Харина, социальный работник – консультант Лариса Мейстер.

Информация и регистрация по телефону 5515532, e-mail info@virko.ee и на месте, обращаться к Ларисе Майстер.

Обучение бесплатно для участников.

Обучение проводится Учебным центром MTÜ Virumaa Koolituskeskus


Osaleme Eesti Vabaharidusliidu struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel toimuvates projektides:

• Ettevõtlik õppija (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

• Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Täpsem info nimetatud projektide raames toimuvate tasuta koolituste kohta on meie kodulehel ÕPPEKAVAD.
Lisainfo koolituse toimumise kohta e-postilt: info@virko.ee


Oleme Eesti Töötukassa lepinguline koostööpartner alates 25.04.2016

Töötukassa pakub oma klientidele koolitust juhul, kui tööotsimise tulemusel on selgunud, et töölesaamiseks on vaja omandada või täiendada konkreetseid teadmisi ja oskusi.

MTÜ Virumaa Koolituskeskuses on töötukassa poolt rahastatuna võimalik läbida järgnevad kursused:
• Raamatupidamise algkursus
• Raamatupidamise täiendkursus
• Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus

Kursusele registreerides tuleb koolitajale teada anda, et olete töötukassa koolituskaardi klient. Esmalt tuleb kursusel osalemise soov lugeda põhjendatuks töötukassa konsultandi poolt. Juhul kui töötukassas on teie osas positiivne otsus tehtud, saate end soovitud koolitusele registreerida meile helistades või kirjutades.